اِيشْ عَلَيَّامِنّي

AMERİKALI KIZILDERİLİ’LERİN MÜZİĞİ – GÜNÜMÜZ KIZILDERİLİ ŞARKILARI

 22,88

Açıklama

12×18 cm 28 sayfa
24ünden itibaren kargo.


1954 BASKISINA ÖNSÖZ

Son birkaç yıldır Kızılderili İşleri Büro’su, ABD sınırları içerisinde bulunmakta olan tipik Kızılderili müziğinin kayıt altına alınması amacıyla yapılan etkinliklere sponsorluk yapmaktadır. Bu süre içerisinde yaklaşık olarak bin kadar yerli Kızılderili şarkısı, Columbia Üniversitesi’nde müzik profesörü olan Bay Willard Rhodes tarafından kaydedilmiştir. Çalışma, gelişmekte olan yeni müzikal motiflerin hangi şekilde ve ne boyutta devam ettiğini belirlemek amacıyla başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda ilk göze çarpan şey, özellikle güneybatı taraflarındaki Kızılderili oluşumlarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde törensel şarkıların her türlü yeniliğe rağmen geleneksel şekillerde kullanılmaya devam edildiğinin görülmesidir. Asimilasyonun daha yoğun olarak yaşanmış olduğu Kızılderili bölgelerinde bile, Kızılderili yerel müzikleri hala daha popülerliğini korumaktadır. Eskiden sosyal toplantılar için kullanılan yeni Seküler şarkıların gelişiminde artık kayda değer yeni yaratıcı bir takım etkiler var. Bu şarkılar, Kızılderililer için ayrılmış rezervasyon bölgelerinde kısmen küçük değişikliklerle bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir ve günümüze kadar aktarılarak gelmeyi başarmışlardır.
Kızılderili müziğinin kayıt altına alınarak korunması, Kızılderililerin kusursuz felsefelerine yalnızca küçük bir parça katkıda bulunsa da, yine de bu anlayışı kavrayabilmek adına bizim için önemli bir anahtardır. Bu düşünceyle, Kongre Kütüphanesi Müzik Departmanı’nın işbirliği ile bu müzikler ve kayıtlar gün yüzüne daha düzenli olarak çıkarıldılar ve kullanılabilir hale getirildiler
.
Douglas McKay
İçişleri Bakanı


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

1938 yılında Kızılderili müziğinin modern ekipman ve cihazlarla kapsamlı bir biçimde tasarlanmış ilk kayıt programı, özgün kişiliklerin bir araya gelmesiyle güzel bir başlangıca sahip oldu. Kızılderili İşleri Bürosunun Kızılderili Eğitim Müdürü Dr. Willard W. Beatty, Kızılderili sanatının eşsiz değerine sıra dışı bir duyarlılığı olan bir adam denklemin bir köşesinde, diğer köşesinde ise, Columbia’nın Opera Çalıştayının ve Üniversitenin Müzik Bölümünün müdürü Prof. Willard Rhodes vardı. Rhodes, müzikal performansın köklü geçmişini, eleştiri, yönetmenlik ve Amerikan yerli kültürüne ait derin bilgi birikimi ile harmanlamıştır.
Kızılderili müziği önceden kaydedilmişti, özellikle Frances Densmore’un 1907 ve 1940 arasındaki öncü çalışmalarında, ki bu zamanda pekala iki binin üzerinde şarkı kaydetti. 1930’ların sonunda gramofon plaklarının yapımı için elektronik ekipman elde edilebilir oldu ve Kızılderili müziğinin birkaç numunesi ticari plaklarda ortaya çıkmaya başladı. Densmore’un (ve diğerlerinin) çalışmalarının kendilerinden sonraki süreçlerde de devam etmesi uygun göründü. Ek olarak Beatty ve Rhodes’un bir araştırma hedefi vardı: Kızılderili topluluklarında ne türlerde yeni müziklerin ortaya çıktığını ve geleneksel müziklerin hangi boyutta hala kullanımda olduğunu belirlemek.
Rhodes, 1940 ve 1952 arası dokuz alan çalışması üstlendi. Rhodes, 1940 ile 1952 arasında dokuz saha araştırması yaptı. Kayıtlar arasında 1940 ile 1949 arasında elde edilen 260 on ve on iki inçlik disk ve 1950 ile 1952 arasında elde edilen 50 yedi inçlik bant makarası vardı. Kayıtlarda yayınlanmak üzere bu materyalin seçimleri 1952-54’te gerçekleşti. Eylül 1954’te, on uzun çalan albüm Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yerel kızılderili okulları ve ajanslarına ve genel halkın kullanımına sunuldu. Bu dönemde Rhodes, müzik bölümünde ve Columbia’daki Opera Workshop’ta zaman alan görevlerini sürdürüyordu ve ayrıca etnomüzikoloji alanında ikinci bir kariyer geliştiriyordu.
Uluslararası Halk Müziği Konseyi’nde (şimdi Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi) aktifti ve 1953 baharında Etnomüzikoloji Derneği’nin kurucularından biri oldu. Uluslararası Halk Müziği Konseyi’nde (şimdi Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi) aktifti ve 1953 baharında Etnomüzikoloji Derneği’nin kurucularından biri oldu. O, 1956-58 Cemiyetinin ilk başkanıydı. Müziğe olan ilgisi dünya çapında bir fenomen olarak 1958-59’da Afrika’ya ve 1965-66’da Hindistan’a bir saha gezisine yol açtı. On yılın sonunda, hem Uluslararası Halk Müziği Konseyi’nin hem de Asya Müziği Topluluğu’nun başkanıydı. Dr. Rhodes’un değişmeyen ilgi alanlarından biri, farklı kültürlerin temasından kaynaklanan yeni müzikal kombinasyonlar ve permütasyonlar olmuştur. Bu nedenle, Kongre Kütüphanesi yerli kızılderili kayıtları için yaptığı seçimlerine, ilahiler ve diğer yeni müziklerin yanı sıra, o zamana kadar akademisyenlerin dikkatini çeken geleneksel müzikleri de dahil etti.
Profesör Rhodes, herhangi bir etnik kaydın değerinin büyük ölçüde ona eşlik eden notların doğruluğuna ve detayına bağlı olduğunun farkındaydı. Ancak kayıt endüstrisindeki son gelişmeler, eksiksiz dokümantasyon idealine karşı çıktı. Ekonomi adına, mevcut bilgiler artık genellikle plak kapaklarının üzerine basılabilecek olandan daha fazla değildir. Bilgilendirici broşürler veya kitapçıklar nadir hale geldi. On iki inçlik disklerin yerini kaset kayıtlarının almasıyla eğilim daha da kötüleşmeye başladı. LP kaplarının üzerinde bulunan yaklaşık yüz inç kare yerine, kaset kabı, yayıncıyı sekiz inç kare veya daha az basılı bilgi için bir yüzeyle sınırlar.
O halde, Profesör Rhodes’un Kongre Kütüphanesi Amerikan Kızılderili Müzik Dizisi için hazırladığı belgelerin yayınlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Müzik, tüm zenginliği ve canlılığıyla burada aldığı seçkin yorumu hak ediyor.

David P. McAllester
Wesleyan Üniversitesi
Middletown, Connecticut
1983

İKİNCİ BASKIYA GİRİŞ
Kongre Kütüphanesi’nin koleksiyonumdan çıkardığı ve halka açıkladığı Kuzey Amerika Kızılderili Müziği’nin on albümüne eşlik edecek kitapçıkları yazarken, benim niyetim ve isteğim, Kızılderilileri ve kültürlerini müzikleri aracılığıyla halka tanıtabilmekti. Burada kendilerini, geleneklerini ve inançlarını şarkılarda ve şiirlerde açığa çıkardılar. Koleksiyon, Kızılderili kabilelerinin bilgi içeriğinde bir sınırlama olduğunu kabul ediyor, ancak Kuzey Amerika yerlilerini karakterize eden çeşitli müzik tarzlarını ve kültürleri temsil ediyor.
Kitapçıklar müzikseverlere ve ilk Amerikalılar ve onların kültürleri hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere yöneliktir. Kabilelerin kısa tarihsel eskizleri, akabinde müzik için giriş ve ortam işlevi görüyor. Şarkıların müzikal notalarını vermedim, etnomüzikolojik analize de düşmedim. Nitelikli uzmanlar, ses kayıtlarından kendi notasyonlarını ve çalışmalarını yapmayı tercih edecek ve antropologlar, bibliyografyalar ve tarihi kaynaklara danışarak bilgilerini tamamlayacaklardır.
Kızılderili müziğinin keyfini çıkarmanın sırrı, şarkıları tekrar tekrar dinlemektir. Kısa süre sonra kendilerini dinleyicinin hafızasına kazıyarak, silinmez bir müzik ritmi bırakırlar. Kuzey Amerika Kızılderili Müziği’nin on albümünde sunulan materyal, 1937 ile 1952 yılları arasında Mississippi Nehri’nin batısındaki Kızılderili topluluklarında kaydedildi. Bu çalışma, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının Kızılderili İşleri Bürosu Eğitim Şubesi için Washington, DC. Kızılderili eğitim müdürü Willard Beatty’nin teşvikiyle, 1937-51 yılları arasında yapıldı. Bay Beatty, Kızılderililere ve kültürlerine karşı son derece duyarlı, minnettar ve saygılıydı ve Kızılderili eğitiminde yeni bir yön belirledi. Yerlilerin müziğini, sanatını, el sanatlarını ve geleneklerini hor görmek yerine, onların kültürlerinde büyük bir güzellik gördü ve bunun devamlılığını ve gelişimini teşvik etti.

İlk iki albüm AFS L34 The Northwest ve AFS L35 The Kiowa kitapçıklarla basılmış olsa da, kalan albümler için kitapçık yapılamadı. National Endowment for the Arts’tan alınan bir bağış, bu materyalin metinlerin çevirilerini kontrol etmek ve 1952’den beri yapılan değişiklikleri not etmek için kaydedildiği kızılderili topluluklarını ziyaret etmeyi mümkün kıldı. Ulusal Sanat Vakfı’na şimdi tamamlanması yıllar süren kitapçıkların yazılmasını mümkün kılmadaki destekleri için teşekkür ve takdirimi ifade ediyorum.

Willard Rhodes
Pound Ridge, New York
Mart 31, 1979

TEŞEKKÜRLER

“Music of the American Indian” -Amerikan Yerlilerinin Müziği adlı bu on albüm serisine katkıda bulunan tüm arkadaşların isimlerini burada yazmam imkansız. Bununla birlikte, sadece isimleri burada geçen Kızılderililere değil, aynı zamanda bilgi ve kaynaklarının benimle böylesine cömertçe paylaşanlara da takdir ve içten teşekkürler. Kızılderili eğitim müdürü Willard Walcott Beatty anısına, Bureau of Indian- Kızılderili Ofisi adına Bu müziğin koleksiyonuna sponsor olan ve Kongre Kütüphanesi aracılığıyla halkın kullanımına açılmasına vesile olan İçişleri Bakanlığının, 1937-51’ yılları arasındaki çalışmalarına özel teşekkürler. National Endowment for the Arts’ın Halk Sanatları Programı direktörü Bess Lomax Hawes, Music of the American Indian serisine eşlik etmek için etnografik bilgi kitapçıklarına ihtiyaç olduğunu fark etti ve bu projedeki ihtiyacı destekleyecek olan Vakıf’ın dikkatini çekti. Ona ayrıca teşekkür ve derin takdirlerimi sunuyorum. Washington Üniversitesi’nin Antropoloji Bölümü’ndeki hocalar; Erna Gunther, Melville Jacobs ve William Elmendorf’ beni şarkıcılarla tanıştırmak ve batı Washington’daki Kızılderili kültürleri hakkında yüksek derecede uzmanlaşmış bilgilerini benimle paylaşmakta cömertlikten de fazlasını yaptılar. Alice Mariott beni Kiyova muhbirleriyle tanıştırma nezaketinde bulundu. Gertrude Kurath, Teva Puebloları’ndaki alan çalışması hakkında bilgi sağlamamda çok yardımcıydı. Edith Crowell Trager, Kiyova dilbilimiyle değerli yardımlarını sağladı. William C. Sturtevant, Smithsonian Enstitüsü’nün Kuzey Amerikalı Kızılderililer’in El Kitabı’nın genel editörü, AFS L37 Delaware, Çoktavlar, Dere’deki ”Dere Sayma Şarkısı” (B7)’nın sözlerini uyarladı ve inişli çıkışlı rakam sistemlerindeki enteresan eşlik edici notayı bizlere sundu. Bu parçanın müzikal transkripsiyonu Dorothy Sara Lee, Kongre Kütüphanesi’nin Federal Bölge Projesi’nin yönetmeni tarafından yapıldı.
Yerli metinlerin çevirilerinde, Sioux’lar için William Horn Cloud’a, Komançi’ler için Lee Motah’a ve Apache’ler için Ronnie Lupe ve Ryan Barnette’e teşekkür etmek istiyorum. Navajo kitapçığına dahil edilen değerli önerileri ve çevirileri bizlere sunan Profesör David P. McAllister’a minnettarım; Navajo Kızının Ergenlik Töreni hakkında verdiği özel bilgi için Profesör Charlotte Johnson Frisbie’ye; Hopi metinlerinin tercümesini yapan ve kullanımlarına izin veren Profesör Edward Kennard’a; Profesör Keith A. Basso’ya, monografisi olan The Cibecue Apache’den alıntı yapmama izin verdiği için; ve National Endowment for the Arts Halk Sanatları Programı’ndan Richard Keeling’e, editörlük yardımı için ve AFS L42’deki Apache müziğinin birkaç seçkisine ilişkin açıklamalarından dolayı teşekkürü borç bilirim.
Kongre Kütüphanesi’nde, Müzik Bölümü eski başkanı Harold Spivacke, Folklor Bölümü eski başkanı Duncan Emrich, Halk Kültürü Arşivi ve Amerikan Halk Hayatı Merkezi direktörü Alan Jabbour, Halk Şarkıları Arşivi eski başkanı Rae Korson, eski Halk Şarkıları Arşivi başkanı Joseph C. Hickerson’dan almış olduğum yardımlardan dolayı minnettarım. Bibliyografyaları kontrol etme ve biçimlendirme konusunda yardım için, Marsha Maguire ve Anderson J. Orr’ ve Claudia Widgery da bibliyografyaların taslaklarını daktilo edip yeniden yazdığı için teşekkürü hak ediyorlar. Halk Kültürü Arşivi’nden Gerald E. Parsons, Jr. ve Yayıncılık Bürosundan James B.Hardin on broşürü düzenleme görevini paylaştılar ve Sinema Filmi, Yayıncılık ve Kaydedilmiş Ses Bölümü’nden Dorothy Zeiset’de bunları basım sürecine soktu.

Bu kitapçıklara girmiş olabilecek herhangi bir hata için tüm sorumluluğu üstleniyorum. Bu taslağı yazarken gösterdiği beceri ve sabır için Anne Marie Schiller’e teşekkür ederim. Ve bu müziğin kaydedilmesinde ve kitapçıkların hazırlanmasın sürecindeki yardımı olmasa, bu materyalin baskıya giremeyeceğini bildiğim eşime teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum.

Willard Rhodes