اِيشْ عَلَيَّامِنّي

Beat Haiku

 31,46

4 adet stokta

Açıklama

Amerika Haiku Topluluğu’nun kongresinde yapılan konuşma
Hazırlayan Şenol Erdoğan

12x18cm. 32 pg.

[…]

Kerouac, haiku’nun dolaysızlığının “şeyleri doğrudan, salt, somut olarak, hiçbir soyutlama ya da açıklama olmadan ortaya çıkarma disiplinini ve insanın gerçek hüzünlü şarkısının derin vuruşunu” içerdiğini iddia etti.
Haiku’nun “basit” biçiminde, Kerouac “acı”dan bir tür çift kaçış bulabildi. Önündeki nesneyle birleştikçe (haiku, doğrudan açıklanacak olursa, “edebi aygıtlar ya da süslü anlatım ile alakası olmayan gerçek şey”), acısının en önemli özelliği olan ego hissini kaybetti -yine de meditatif bir biçim olarak (Nicholas Virgilio’nun örneğinde olduğu gibi), haiku dünyayı aşmayı ve ondan bütünüyle kaçmayı başardı. Gerçekten de haiku, Kerouac’a, Batı ruhaniyetinin bazı derin problemlerin-den hoşnutsuz ve uzakta, dini bir uygulamanın zevklerini sunuyordu. “Japon mantığına göre” diye yazıyor R. H. Blyth, “bir yandan Tanrı ile bizim aramızda, diğer yandan hayvanlar, ağaçlar ve taşlar arasında muazzam bir uçurum yok aslında”

[…]