اِيشْ عَلَيَّامِنّي

DELEUZE ATTALI DEBORD: NOISE

 44,00

Açıklama

12 CM X 18 CM 40 S.

Gilles Deleuze ve Jacques Attali Arasında Müzik Ritmanalizinin Politik Ekonomisinde Geribildirim ve İhtilaf VE gürültü ve kapitalizm üzerine giriş
Libidinal Ecology Otonom & Anthony Iles

Gürültü, Medusa’nın Perseus tarafından başının kesilmesidir.

Gürültü Logos’un karşısındaki Mythos’dur.

Gürültü İnsan ve Gerçekliktir.

Gürültü Özgürlüktür.