اِيشْ عَلَيَّامِنّي

GÜRÜLTÜYÜ YAZMAK

 34,10

Açıklama

12x18cm 36sayfa

Gürültünün soyut niteliklerine duyulan ilgi, 20. ve 21. yüz-yıllarda avangart sanat akımlarının özelliklerinden biri olmuştur. Sanatçılar için gürültü yaratım için bir araç, araştırma için bir bağ-lam, estetik bir ufuk ya da sanat eserinin kendisi olmuştur. Bu yazıda, çağdaş edebiyatta gürültünün üretimi – tekrarlama, ivmelen-me veya saçmalık yoluyla hem performatif hem de semantik olarak – iki tekrarlayan gürültü arketipinden yararlanılarak incelenir: koz-mik labirent ve drone. Gürültü çevresinde çalışmak, yazarların sibernetik niteliklerinin çoğunu korur, antropik olmayan – ancak teknik – spekülasyon için yeni yollar açar ve kozmik büyülerin ve efsunların teratojenik erdemlerinin ıslahını mümkün kılarken, yazarların dili enformasyon özelliklerinden kurtarmasına olanak tanır.

Endüstriyel müzik ve noise müzik var ama neden endüstriyel yazı ve noise yazı yok?
Kenneth Goldsmith

Sonik kurgular, düşünülebilecek olandan farklı bir hakikat üretmek için üretici tepkilerdir.
Salomé Voegelin