اِيشْ عَلَيَّامِنّي

Herbie Hancock ve Wayne Shorter’ın Çağdaş Jazz Doğaçlamasında Niçiren Budizmi

 23,10

Açıklama

12x18cm16sayfa

Bu metin uzun süredir Japonya’daki Niçiren Şoşu Budizmi’nin bir alt kolu olan Soka Gakkai International (SGI) üyesi olan Herbie Hancock ve Wayne Shorter’ın müziklerindeki çağdaş jazz doğaçlama etmenlerini incelemektedir. Hancock ve Shorter’ın Tendai Budist felsefesi ve Lotus Sutra’da kökleri olan Niçiren Budizmi’nden yola çıkarak nasıl bir yenilikçi caz estetiği yarattıkları açıklanmaktadır. Hancock ve Shorter, Niçiren Budist kuramının uygulanması ve Lotus Sutra’nın zikriyle, yaratıcı olanakları ortaya çıkarmak adına içlerindeki Buda doğasını ortaya çıkararak müzikal doğaçlama yoluyla nasıl bir “değer üretimi” ortaya koyduklarını tarif etmektedir. Hancock ve Shorter’a göre, Niçiren Budizmi, kişinin içindeki Buda doğasını ortaya çıkararak bir ihtimal havuzu yaratmakta, spontane doğaçlamadaki estetik yaratıcılık sürecini kolaylaştırarak bir varyasyon, yeni perspektif ve yenilikçi icat bolluğu üretmekteydi hem jazz için hem de günlük hayatta.